Vi udfører lækagesporinger

Termo Vest udfører stort set alle former for lækagesporinger. Lækagesporingen foretages i dag med et radioaktiv stof, som føres igennem rørene. Via målinger på dette stof, kan en lækage hurtig lokaliseres. Stedet afmærkes, hvilket gør arbejdet for VVS-firmaet en del lettere.

Velkommen hos Termo Vest

Hos Termo Vest har vi mange års erfaring inden for lækagesporing. Vi har hjulpet en lang række VVS-installatører over hele Jylland med at finde skjulte skader på rør, som er en opgave, der både kræver særlig viden og udstyr. Casper Bak Nielsen overtog firmaet i 2004, og siden har vi dygtiggjort os inden for området med udgangspunkt i den “know-how”, der allerede eksisterede i Termo Vest. Det har gjort os til en af branchens absolut bedste.

Vi finder lækager på skjulte rørinstallationer

Som én af ganske få virksomheder i Danmark har vi de nødvendige kompetencer til at kunne påvise lækager på skjulte rørinstallationer med Br-82. Denne metode består af radioaktive ioniserende stråler, som via meget høj energi kan trænge ind i stoffers atomstrukturer og løsrive elektroner fra atomerne. Det skaber positive og negative ladninger, som bruges til at lokalisere lækagerne i bl.a. vandrør og varmerør.

Vi er stolte medlemmer af Dansk Isotopforening, som er en sammenslutning af danske virksomheder, der udfører lækagesporing i høj kvalitet. De stiller nemlig høje krav til diverse tilladelser og autorisationer, hvilket fungerer som kundens garanti for et veludført stykke arbejde.

Vil du vide mere?

Ønsker du at høre mere om dine muligheder for professionel lækagesporing, er du velkommen til at ringe på telefon 97 38 19 61 eller direkte til Casper Nielsen på 20 23 90 41. Du kan også sende en mail på termovest@mail.tele.dk. Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed.