Termo Vest

Termo Vest udfører stort set alle former for lækagesporinger. Lækagesporingen foretages i dag med et radioaktiv stof, som føres igennem rørene. Via målinger på dette stof, kan en lækage hurtig lokaliseres.

Besøg

Astrup & Tarm VVS

Vi udfører alle former for VVS-arbejde. Derudover er vi leveringsdygtig i forskellige typer varmesystemer. Solvarme, jordvarme, fjernvarme & naturgas, er nogle af de varmesystemer, vi har flest henvendelser omkring.

Besøg