Termo Vest ApS

Som én af ganske få virksomheder i Danmark, kan vi hos Termo Vest tilbyde lækagesporing af skjulte rør. I denne forbindelse har vi hjulpet flere VVS-installatører, som ønsker en kyndig samarbejdspartner. Vi forstår, at jeres virksomhed ikke vil forstyrres længere end højst nødvendigt, hvorfor lækagesporingen skal foregå hurtigt og effektivt.

Den nuværende ejer, Casper Nielsen, overtog virksomheden i 2004. Han byggede videre på den i forvejen store faglige viden i virksomheden, og i dag afspejler vores arbejde den absolut højeste kvalitet i branchen.

Autorisationer og godkendelser

Vi er stolte medlemmer hos Dansk Isotop Forening, som er en sammenslutning af danske virksomheder, der har den nødvendige autorisering til at kunne udføre lækagesporing ved den radioaktive metode, Br-82. For at kunne være medlemmer af foreningen, skal vi leve op til:

  • Bestået kursus i grundlæggende strålebeskyttelse hos Sundhedsstyrelsen
  • Tilladelse til indkøb og brug af Br-82
  • Et godkendt opbevaringssted (godkendes af SIS)
  • Tilknytning af strålingsansvarlig koordinator (godkendes af SIS)
  • Tilknytning af sikkerhedsansvarlig

SIS er en forkortelse for Statens Institut for Strålebeskyttelse, som er en del af Sundhedsstyrelsen. Den stråleansvarlige koordinator er en person, som er tilknyttet vores virksomhed, der skal sikre, at de gældende regler opretholdes. På samme vis kræves en sikkersansvarlig, som fungerer som rådgiver i forhold til transport af det radioaktive stof. Endvidere skal vi hvert femte år gennemgå en opdaterende eksamination for at sikre fortsat kvalitet i vores arbejde.

Sådan fungerer lækagesporing med Br-82

Lækager på varmerør, vandrør og andre skjulte rørinstallationer kan forårsage varige skader, hvis de ikke lokaliseres og udbedres hurtigt. Vi foretager sporingen med metoden, Br-82. Det er en radioaktiv isotop, som fungerer ved gamma- eller røntgenstråling. Energien herved er så høj, at den trænger ind i stoffets atomstruktur, og løsriver elektroner fra atomstrukturen. Her opstår så positive og negative ladninger, som angiver lækagen.

Brug af radioaktiv stråling kræver naturligvis de rette forbehold. Brugen heraf skal i første omgang være berettiget, hvilket betyder, at den økonomiske gevinst ved metoden skal opveje den risiko, der er forbundet ved brugen af Br-82. Ved korrekt brug er dette – ifølge SIS – bestemt tilfældet. Vi arbejder naturligvis for at minimere risikoen, bl.a. ved at gøre sporingen så hurtig som mulig. Du kan læse meget mere om Br-82 metoden og vores arbejde under ‘Vi tilbyder’ her.

Har du brug for vores hjælp?

Har du spørgsmål til os, og vil du modtage et uforpligtende tilbud på lækagesporing, er du velkommen til at ringe på telefon 97 38 19 61 eller direkte til Casper Nielsen på 20 23 90 41. Du er også velkommen til at sende en mail på termovest@mail.tele.dk. Vi giver dig gerne et uforpligtende tilbud på lækagesporing af dine skjulte rør.

Husk, vi tager som udgangspunkt gerne ud til kunder over hele Jylland. Vi har hjemme i Astrup ved Skjern i Vestjylland. Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed med hurtig og effektiv lækagesporing, så du hurtigt kan komme videre med arbejdet.